Prezentare

Aspecte de istorie a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare

Şcoala noastră este o unitate de învăţământ comasată din septembrie 2012, prin Ordinul privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr”, din municipiul Baia Mare, de către untatea de învăţământ preuniversitar Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, din municipiul Baia Mare, Nr.3505/16.08.2012, cu funcţionare în clădirea fostului grup şcolar mai sus amintit din str. dr. V. Babeş, nr. 64, Baia Mare, conform HCL Nr. 37/2012 şi cu PJ Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”.

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” s-a înfiinţat în anul 1969 ca Liceu de Cultură Generală nr. 4. Din 1972 a devenit şcoală de pregătire profesională pe lângă Intreprinderea de Maşini Unelte şi Scule, sub diverse denumiri (Liceul Industrial din 1972, Şcoala Profesională I.M.U.A.S. din 1978, Liceul industrial nr. 7 din 1979,  Grupul Şcolar Construcţii de Maşini nr. 2 din 1991, Grupul Şcolar Electromecanic din 1993, Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” din 2000, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” din 2009).

Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” a existat, sub diverse denumiri, continuităţi şi discontinuităţi, încă din 1864 ca Şcoală minieră de 3 ani, apoi, din 1937, ca Şcoala de conductori tehnici şi chimico metalurgi (în spaţiul fostului Institut de subingineri), ca Şcoală Medie Tehnică de Minereuri din 1948, ca Grup Şcolar Tehnic Minier din 1955, ca Liceul Industrial Minier din 1970, ca Liceul Industrial Nr.2 din 1978, ca Grupul Şcolar Minier din 1991, ca Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” din 1999 până în 31.08.2012, când a fost absorbit de către Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”.

Scroll Up
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare