Mobilitate


Concurs național de TITULARIZARE – 2022

Dosarele se depun la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare,  conform graficului din adresa ISJMM nr. 3497 (de mai jos)

– Adresa ISJ nr. 3497/28.04.2022 – În atenţia candidaţilor: 2022-04-28-3497-adresa-isjmm-concurs.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

coperta-dosar-inscriere.doc (Data publicării: 29.04.2022)

2022_DVP_TIT_ADEV_STATUT_POST.docx (Data publicării: 29.04.2022)

actualizare-dosar-ultimii-3-ani.doc (Data publicării: 29.04.2022)

fise_inscriere_concurs.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

Cerere Concurs national

Cerere_continuitate_Art-63_Art-87

Cerere_detasare_la_cerere

Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019_minin 5

Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019-2018-2017-2016-min5

Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019-2018-2017-2016-min7

Titularizare 2022- prezentare power point


Detaşare în interesul învăţământului – 2022-2023

– Adresa ISJ nr. 3498/28.04.2022 – Organizarea detaşării în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2022-2023: 2022-04-28-3498-adresa-isjmm-diii.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

2022_Acord_detasare_conducere-indrumare-control.docx (Data publicării: 29.04.2022)

2022_Acord_detasare_interesul_invatamantului.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

2022_Cerere_detasare_interes_nesolutionare_restrangere.pdf (Data publicării: 29.04.2022)

2022_Model_solicitare_DI_unitate_primitoare.docx (Data publicării: 29.04.2022)

ADEVERINTA_DET_STATUT_POST_2022-1.docx (Data publicării: 29.04.2022)


Detaşare la cerere 2022-2023

– Adresa ISJ nr. 3469/27.04.2022, privind organizarea detaşării la cerere: 2022-04-27-3469-adresa-isjmm-detasare-la-cerere.pdf (Data publicării: 27.04.2022)

– Model – Adeverinţă statut post pentru detaşare la cerere: 2022-adeverinta-detasare-la-cerere-statut-post.docx (Data publicării: 27.04.2022)

– Anexa 2 – Detaliere punctaje pentru detaşare la cerere: 2022-anexa 2-detalierea-punctajelor-detasare-la-cerere.pdf (Data publicării: 27.04.2022)

– Model – Cerere Concurs Naţional: 2022-cerere-concurs-national.pdf (Data publicării: 27.04.2022)

– Model – Cerere Detaşare la cerere prin concurs specific: 2022-cerere-detasare-la-cerere-concurs-specific.pdf (Data publicării: 27.04.2022)


Legislație

– Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023 (OME_5578/10.11.2021)

– Calendar mobilitate personal didactic 2022-2023 (Anexa nr.19 la Metodologie)

– Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2022 (extras din Metodologie)


Actualizare decizii

– Adresa ISJMM nr. 66

– Machetă actualizare decizii

– Machetă CJRAE

– Cerere actualizare decizii


Posturi didactice 2022

Posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru anul şcolar 2022-2023. Rândurile  colorate  cu galben reprezintă codurile de posturi ocupate în ședințele publice:  (Data publicării: 21.02.2022, data actualizarii: 12.04.2022) 

Conditii specifice aprobate in CA al ISJMM(Data publicării: 22.03.2022)

Anexa 1- solicitare modficare lista posturi

Anexa 2- confirmare de catre directori posturi corecte

Adresa ISJMM nr. 102(Data publicării: 05.01.2022)

condiții specifice

model solicitare modificare listă posturi


Întregire norme 2022

– Adresa ISJMM nr. 101 – întregire normă

– Cerere întregire normă titulari

– Cerere întregire normă DVP

– Machetă întregire normă


Pensionare / Menținere ca titulari 2022

– Adresa ISJMM nr. 246

– Precizări Minister

– Înștiințare ISJMM

– Cerere menținere titulari

– Cerere menținere titulari DCC 387

– Acord menținere titulari


Anexa 2- detalierea punctajelor

– Anexa 2- detalierea punctajelor


Completarea normei didactice 2022-2023

– Adresa ISJMM 325

– Machetă excel

– COM1_Cerere_completare_DEB_2022

– COM1_Cerere_completare_DVP_2022

– COM1_Cerere_completare_TIT_2022

– COM2_Cerere_completare_norma_2022


Concurs în şcoli

– Posturi care se eliberează pe parcursul anului şcolar 2021-2022: centralizare_macheta_posturi_vacante_2021_2022.xls (Data publicării: 18.09.2020; Data ultimei actualizări: 21.01.2022)

– Adresa ISJ nr. 6075/14.09.2021: 2021-09-14-6075-adresa-concurs-in-upj.pdf (Data publicării: 24.09.2021)

– Cerere tip concurs in unitate

– OMEC nr. 5574/17.09.2020, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: 2020-09-17-5574-omec-org-&-desf-conc-post-&-catedre-in-upj-in-sars-cov-2.docx (Data publicării: 22.09.2020)

– OMEN nr. 4959/02.09.2013, pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (actualizată): 2013-09-22-4959-omen-metodolog-concurs-in-timpul-anului-scolar.docx (Data reamintirii: 22.09.2020)

Scroll Up
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare