Anunț închiriere spații

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare supune procedurii de închiriere prin licitație publică deschisă, în conformitate cu prevederile legii nr. 98/2006 actualizată și completată cu prevederile HCL 233/2018, respectiv de HCL 234/2018, următoarele două spații:

– Sală de curs  51 mp

– Birou  9 mp

Licitațiile aferente spațiilor vor avea loc în data de 12.09.2019 ora 12.00, la sediul din str. Dr. Victor Babeș nr.64.

Documentația pentru licitație se poate ridica de la contabilitate pînă la data de 09.09.2019 – telefon 0728960563

 

Scroll Up
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare