Bacalaureat 2020

Calendarul examenului național de Bacalaureat sesiunea august – septembrie 2020


IMPORTANT

*** Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020).

 

*** Calendar Bacalaureat 2020 (a doua sesiune) – aprobat prin ordinul nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, conform anexei
*** În perioada 13 – 24 iulie (pentru sesiunea a doua), candidaţii la examenul național de Bacalaureat   completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă documentele-tip de înscriere, prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

 

Precizări taxe examene 2020

Echivalarea / recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale


– Afișare rezultate:  02.09.2020 până la ora 12.00

– CONTESTAȚIILE  se depun la comisia de bacalaureat, Sala * – Parter, în data de 02.09.2020 între orele 14:00 – 20:00

sau online la adresa: contestbac1090@gmail.com  până la data de 02.09.2020, ora 20.00.

CERERE_CONTESTATII_BACALAUREAT_2020 model

– Rezultatele finale se vor afişa în data de 05.09.2020


Pregătire Bacalaureat 2020

 

TESTE ANTRENAMENT SETUL 7 Bacalaureat 2020
TESTE ANTRENAMENT SETUL 6 Bacalaureat 2020
TESTE ANTRENAMENT SETUL 5 Bacalaureat 2020
TESTE ANTRENAMENT SETUL 4 Bacalaureat 2020
TESTE ANTRENAMENT SETUL 3 Bacalaureat 2020
TESTE ANTRENAMENT SETUL 2 Bacalaureat 2020
TESTE ANTRENAMENT SETUL 1 Bacalaureat 2020

Au fost aprobate NOILE PROGRAME PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE (EVALUARE NAȚIONALĂ și BACALAUREAT)

Ordinul MEC nr. 4115/10.04.2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat: anexa 2 (fișier pdf)

Ordin 4950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

Informaţii  Bacalaureat 2020

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale


Simulare probe scrise – bacalaureat 2020

ORDIN privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020

CALENDARUL simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020

Lista CONȚINUTURILOR PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020


Consultaţii bacalaureat

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020
Lecţii AeL pentru pregătirea examenului de Bacalaureat


Competențe lingvistice și digitale

Proba A

Repartizarea candidaților pentru proba A – 03.06.2019


Proba D

Informații desfășurare proba D

Repartizarea candidaților pentru proba D – 07.06.2019


Proba C – proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă

Informații desfășurare proba C – proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă

Repartizarea candidaților pentru proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă – Lb. Engleză

Repartizarea candidaților pentru proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă – Lb. Franceză

Proba C – proba orală

Informații desfășurare proba C – proba orală – Limba Engleză

Repartizarea candidaților pentru proba orală – Lb. Engleză

Informații desfășurare proba C – proba orală – Limba Franceză

Repartizarea candidaților pentru proba orală – Lb. Franceză

Scroll Up
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare